Skoda Fabia

Pasagjerë:
5
Bagazhi:
1
Lloji i karburantit:
1
Transmetimi:
2
Kondicioneri:
Po
Navigacioni:
Po

Detajet e marrjes

Data e marrjes
Feb 27, 2021
Vendi i marrjes
Tetovo

Detajet e dorëzimit

Data e kthimit
Feb 28, 2021
Vendi i dorëzimit
Tetovo

Reth veturës

.