Golf VI

Pasagjerë:
5
Bagazhi:
33
Lloji i karburantit:
2
Transmetimi:
2
Kondicioneri:
Po
Navigacioni:
Po

Detajet e marrjes

Data e marrjes
Feb 27, 2021
Vendi i marrjes
Tetovo

Detajet e dorëzimit

Data e kthimit
Feb 28, 2021
Vendi i dorëzimit
Tetovo

Reth veturës

.